* پردیس پارس *

 

-----------------------

یادداشت:

سال 23 شاهی داریوش شاه برابر با سال 1119 پ.ﻫ..ﺧ.. می باشد ، که برابر با سال 1228 آغاز ملی ایران (مبدا ملی) و سال 498 پ.م. می باشد.

آغازین روز این سال مه شید روز (دوشنبه) بوده است. در گاهشماری زردشتی این روز اهورمزد نام دارد.

 

این گل نوشته بایستی یک برچسب باشد. آنچه در این گل نوشته بسیار گیرا و جالب است کاربرد KI+MIN می باشد. این نویسه به معنای تکرار نخستین واژه ی مناسب پیش از خود است. همان کاربردی را دارد که ایضا // دارد.

ولی در اینجا آنچه ارزشمند است کاربرد سه بار پشت سرهم آن است. در اینجا سه بار کاربرد آن نشان دهنده ی سه واژه ی پشت سرهم و مناسب پیش از خود می باشد ، که نخستین نویسه نشان دهنده ی واژه ی hal-mi و دومین که نشان m.را نیز دارد ، نشان دهنده ی نام چیثرَوَهوش است. ولی سومین نشان که کمی شگفت نیز هست ، نشان دهنده ی تنها یک نویسه ی -na است که در اینجا نیز در اصل سند نگاشته نشده است! -na نشان دهنده ی وابستگی بوده که بیشتر برابر با "-ِ " یا "از" می باشد. که در گزاره ی kur-min PN-na به معنای "بدستِ ..." نیز می باشد. (چنانچه این گزاره "حواله ی ..." خوانده شود باز همان معنای وابستگی و نشان -ِ است).

 

برچسب ها: برای بایگانی گل نوشته ها و سندها ، تکه طنابی را به گوشه ای از سبد که دارای شماری از گل نوشته ها بود ، می بستند و سپس خمیر برچسب را به طناب می چسباندند. سپس نام کالای حواله های وابسته به آن ، جای صدور دستور ، نام مرد و کارمند مسئول و سال تحویل بر آن نگاشته می شده است. این سندها چون ارزش سندی نداشته اند ، مُهری بر خود ندارند.

 

برچسب هایی از این دست دیده شده است:

« اسناد مربوط به شراب آبادی نامَه کارَش ، حواله ی تیکوش ، سال 23 » (PF 1913).

 

و یا همین سند که شمار گل نوشته های درون سبد 9 نوشته یاد شده است.

 

برگه 39 کتاب از زبان داریوش ، نوشته ی ماری کخ

کتاب گاهشماری ایرانی ، نوشته دکتر احمد بیرشک

نوشته شده در دوشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1386ساعت | 07:54 ب.ظ توسط داریوش | نظرات (1)