* پردیس پارس *

First step of decipher of the Jiroft's Brick-Inscriptions

    نخستین سندهای نوشتاری جهان که در جیرفت یافت شده پس از نخستین بررسی‌ها کمی از راز خود را بر من گشود. سرانجام توانستم نحوه‌ی خواندن (راستا و سوی نگارش) را به درستی بیابم. همچنین ارزش واژه‌ها و جمله‌ها را به درستی بنمایانم.

 

In the name of God ...

   God bestowed upon me, that I could take first step of decipher of the Jiroft's Inscriptions.

   When I saw first study of G.P. Basello in the <www.elamit.net/elam/jiroft.pdf>, I was not satisfy with his work.

I wanted say anything, but what? And so...

 

نخستین سندهای نوشتاری حهان

 در آستانه خواندن و کشف رمز

First step of decipher of the Jiroft's Brick-Inscriptions

 

   یزدان را بسیار سپاس که سرانجام توانستم کاری را به انجام برسانم که چند سال در آرزوی آن چشم کشیدم!

   نخستین سندهای نوشتاری جهان که در جیرفت یافت شده پس از نخستین بررسی‌ها کمی از راز خود را بر من گشود. سرانجام توانستم نحوه‌ی خواندن (راستا و سوی نگارش) را به درستی بیابم. همچنین ارزش واژه‌ها و جمله‌ها را به درستی بنمایانم.

 

   البته برگردان این سندها هنوز به دلیل نبود هیچ سرنخی امکان‌پذیر نیست که امید دارم بزودی با ادامه‌ی کاوش‌ها سرنخ‌هایی ارزشمند بدست آید.

 

   آنچه مهم است چگونگی نگارش و تکرار زیاد واژه‌ها و جمله‌ها مرا بسیار به یاد افسانه‌ها و نوشتههای سومری می‌اندازد.

   این نکته در کنار دانسته‌های پیشین که جیرفت همان "آرتتا Aratta" و در واقع در پیوند مستقیم با سومر است، مرا بر آن می دارد که زبان این سندها را سومری یا در پیوند با آن بدانم.

   همچنین احتمالا به نام یک شاه و پدرش در یکی از این سندها اشاره شده است.

این یافته‌ها در روز 27 اردیبهشت ماه ۸۷ بدست آمد.

 

In the name of God ...

   God bestowed upon me, that I could take first step of decipher of the Jiroft's Inscriptions.

   When I saw first study of G.P. Basello in the <www.elamit.net/elam/jiroft.pdf>, I was not satisfy with his work.

I wanted say anything, but what? And so...

   Now I am very happy that could find the way of reading of Jiroft's Brick-Inscriptions.

   Unfortunately, the G.P. Basello could not find, even direction of the inscription, so he was unsuccessful. Even he saw to the inscription converse!

   But, I could find the true direction and way to read the texts. I couldn't read and translation of the inscription (to actual language), still, but I found all word and vocabulary of texts and found that way of writing is very similar to Sumeri's texts and legends. (with similar repetition!)

   I saw same new thing in the texts and might find the name of a king and king's father that is a king also! And grand father that is not a king!! Is very soon to say this things and facts!

   This is very interesting that merely the final line of each text is similar to Linear-Elamite (in one text is line 5 in obverse, and in other text is only line that written in the reverse of inscription, line 6 and 7) and other line is very simply and full of repetition and not similar to Susa's inscription to Linear-Elamite.

   In one text I find utilization of Logogram (perhaps)! Maybe as a part of name of king or God.

   And the end I should say, my decipher is very lucid, so there is no room even for one moment of hesitation.

   But this is only the first step of decipher of the Jiroft's Brick-Inscriptions.

   Also I find this fact in May 16th 2008

 

Thanks very much

J.Bakhtiari

 
نوشته شده در چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387ساعت | 11:49 ب.ظ توسط داریوش | نظرات (13)